JoomlaWatch Agent

Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashopfb.png

I MIEJSCE W RANKINGU

Szkół Nauki Jazdy w Nowym Sączu, przeprowadzone przez gazetę ....

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Masz pytania ?

ZADZWOŃ !

tel. 602 708 832

Zapraszamy w każdą środę o godzinie 15:30 do siedziby przy ul. Grodzka 30 , wszystkich chętnych kandydatów na rozpoczęcie nowego kursu kat. B.

Warunki stawiane kandydatom na kierowców.

1. Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym:

  • posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;
  • odbywa, w ramach szkolenia, naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora;
  • zdaje egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.


2. Nie wymaga się uprawnień od osób które kierują rowerem, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym, która ukończyła 18 lat;

 

<< WRÓĆ